Pierderea în greutate debuncat

CApÎTOlul 1

Terapia prin mişcare — kiiietoterapia — s-a dezvoltat în decursul secolelor pe baza relaţiei reciproce dintre practică şi observaţie, dar cu o marc încărcătură de empirism şi tradiţionalism, care mult timp an frinat orice încercare de a regîndi această terapie prin prisma cunoştinţelor medicale ce se acumulau.

pierderea în greutate debuncat

De abia în ultimele 3—1 decenii s-a reuşit, treptat, desprinderea kinetoterapiei din conformismul principiilor teoretice şi din schematismul aplicării practice a tehnicilor şi metodelor de exprimare. Aceste transformări conceptuale se reflectă obligatoriu în practica terapiei prin mişcare, căci kinetologia rămîne, în primul rînd, o ştiinţă aplicativă.

pierderea în greutate debuncat

Literatura medicală românească nu a făcut încă pasul de a prezenta celor interesaţi lucrări de specialitate, elaborate în lumina acestor noi achiziţii.

Atil la solicitarea colegilor dar mai ales din noile serii de medici.

pierderea în greutate debuncat

Cititorii acestei monografii sînt acum singurii în măsură să judece oportunitatea şi corectitudinea acestei opţiuni.

Cartea se adresează în principal următoarelor trei categorii de profesionişti implicaţi în asistenţa de kinetoterapie.

pierderea în greutate debuncat

Desigur că şi alte categorii de medici vor putea găsi în această carte părţi care să îi intereseze şi, mai ales, să îi ajute în completarea tratamentelor propriilor bolnavi. Toate aceste categorii de profesionişti au pregătiri deosebite, poziţii diferite faţă de aplicarea terapiei prin mişcare şi chiar concepţii diferite în această direcţie.

O monografie despre Mnetologie ar trebui să-i satisfacă pe toţi.

pierderea în greutate debuncat

Cu toate că acest deziderat a fost dieta cu hrisca mine o prezentă permanentă pe tot parcursul muncii de redactare, mi-am dat semna ca realizarea lui este aproape imposibilă, motiv pentru care solicit 'îngăduinţă din partea celor care nu vor găsi în această carte tot ce ar fi dorit.

Publicarea prezentei lucrări este de fapt rezultatid unei mai veclii colaborări cu Editura Medicală, colaborare în cadrul căreia Editura a avut, incontestabil, meritul de pierderea în greutate debuncat acorda întotdeauna o încredere totala şi un sprijin de nădejde.

Şi de această dată îmi exprim toată gratitudinea pentru tot ce datorez întregului colectiv al acestei Edituri.

Asevedeași